Nowości

KRUS – nowy wymiar składek ubezpieczeniowych

Uchwałą Nr 19 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 3 marca 2009 r. składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na II kwartał 2009r. została ustalona w wysokości 90,00 [...] Czytaj więcej...

Tylko powyżej jednego hektara

Obecnie przy każdej transakcji sprzedaży gruntów rolnych bez względu na powierzchnię trzeba pytać Agencję Nieruchomości Rolnych czy chce skorzystać z prawa pierwokupu. Taki przepis został [...] Czytaj więcej...

Informacja dotycząca interwencyjnego zakupu OMP i masła

Opracowano na podstawie projektów rozporządzeń zmieniających rozporządzenia nr 105/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do [...] Czytaj więcej...

Wyższe dopłaty do wierzby, topoli, miskanta i ślazowca?

W uzasadnieniu do projektów rozporządzeń  można przeczytać,  iż w polskich warunkach uprawy roślin na biomasę stanowi główny czynnik produkcji energii odnawialnej. Ponadto uprawa roślin [...] Czytaj więcej...