Informacja dotycząca interwencyjnego zakupu OMP i masła

Opracowano na podstawie projektów rozporządzeń zmieniających rozporządzenia nr 105/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła oraz nr 214/2001 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku.

Źródło: ARR