WPR

I po limitach

System limitowania wprowadzono przeszło 25 lat temu, aby ograniczyć jego produkcję oraz stabilizować ceny skupu. Początkowo miał obowiązywać 5 lat. Wielokrotnie przedłużany, przetrwał do dzisiaj. [...] Czytaj więcej...

Wspólnie po 2014

Istniejąca od lat 60 Wspólna Polityka Rolna pochłania znaczną część unijnego budżetu. Ale jednocześnie trzeba podkreślić, że wydatki na rolnictwo systematycznie spadają. Podczas gdy jeszcze w [...] Czytaj więcej...

Ulepszona WPR

Jak powiedział De Castro podczas konferencji poświęconej polityce jakości żywności i ochronie produktów regionalnych, polityka ta ma przynosić korzyści 500 milionom obywateli Unii Europejskiej. [...] Czytaj więcej...

Historia a dopłaty

„Trzeba skończyć z odwoływaniem się do danych historycznych przy obliczaniu dopłat. Nie ma na to dziś miejsca” – powiedział Ciolos na konferencji prasowej w Brukseli. [...] Czytaj więcej...

Wysuszony problem

Nie da się rozmawiać o gospodarowaniu wodą nie biorąc pod uwagę rolnictwa. Branża ta pochłania 2/3 wody zużywanej w całej Europie. To, co zrobiono do tej pory w kwestii oszczędzania wody jest [...] Czytaj więcej...