Tylko powyżej jednego hektara

Obecnie przy każdej transakcji sprzedaży gruntów rolnych bez względu na powierzchnię trzeba pytać Agencję Nieruchomości Rolnych czy chce skorzystać z prawa pierwokupu.

Taki przepis został wprowadzony ustawą o ustroju rolnym państwa w 2003 roku. Już kilka miesięcy po wejściu w życie nowych przepisów Agencja zaczęła starania o ich zmianę. Pomysł jest prosty. Niech prawo pierwokupu dotyczy tylko działek powyżej jednego hektara. Jest duża szansa, że teraz się uda.

Tomasz Nawrocki – prezes ANR: z tej nowelizacji ustawy będą wszyscy zadowoleni. Będzie zadowolona agencja, której w ramach nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego odejdzie około 80% pracy.

Agencja z nowelizacji będzie zadowolona, bo z prawa pierwokupu w stosunku do działek poniżej jednego hektara prawie w ogóle nie korzystała. Ich wpływ na kształtowanie tzw. ustroju rolnego w kraju jest żadne.

Tymczasem zaangażowanie biurokratyczne ogromne. Szacuje się, że 78% aktów notarialnych dotyczyło działek do jednego hektara. Teraz obowiązek ich analizowania zniknie.

Żródło: Agrobiznes