KRUS – nowy wymiar składek ubezpieczeniowych

Uchwałą Nr 19 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 3 marca 2009 r. składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na II kwartał 2009r. została ustalona w wysokości 90,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek, w ograniczonym zakresie, opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 30,00 zł.

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kwartale 2009 r. wynosi 30% obowiązującej od 1  marca br. emerytury podstawowej (675,10 zł.), tj. 203,00 zł.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za II kwartał br. upływa z dniem 30 kwietnia 2009 r.

Źródło: krus.gov.pl