ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 7 maja 2008 r.

pdf

w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej.

 
Wniosek o akredytację
pdf
 

Załacznik 1.pdf
Załacznik 2.pdf
Załacznik 3.pdf
Załacznik 4.pdf

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 

z dnia 17 kwietnia 2008 r. Dz.U. z 2008 r. nr 78, poz.470

pdf

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 

z dnia 29 października 2008 r.

pdf

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracę pracownikom jednostek doradztwa rolniczego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 

Dz.U. z 2008 r, nr 89, poz. 546 z dnia 7 maja 2008 r.

pdf

w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 

z dnia 4 grudnia 2009 r.

pdf

w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

USTAWA

 

z dnia 23 stycznia 2009 r.

pdf

o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

USTAWA

 

z dnia 22 października 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507.

pdf

o jednostkach doradztwa rolniczego

 

USTAWA

 

z dnia 22 października 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507, z 2006 r. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 123, poz. 847, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

pdf

o jednostkach doradztwa rolniczego