Zrównoważone rolnictwo amerykańskie

Z uwagi na ograniczone zasoby wody i energii oraz związane z tym wysokie ich koszty, opracowywanie i stosowanie proekologicznych źródeł energii i działań ograniczających zużycie wody jest praktyką nie tylko rozsądną finansowo, ale też korzystną dla środowiska przyrodniczego.

Stosowane praktyki różniły się w zależności od lokalizacji i poziomu dochodów analizowanych gospodarstw. W zachodnich stanach najbardziej widoczne było ograniczenie zużycia energii. Z kolei siew bezpośredni najbardziej popularny był na południowym i północno-centralnym obszarze Stanów Zjednoczonych. Był też częściej stosowany na farmach o powierzchni przekraczającej 400 ha.

W badaniu przeprowadzonym na początku lutego wzięło udział 458 respondentów. Rabobank do badania wybrał gospodarstwa o dochodach brutto powyżej 250 000$.

 

Angie Pointer, Dow Jones Newswires, „Nearly 70% Of US Farms adapt Sustainable Practices – Rabobank”, Agriculture Online
Opracowanie: mgr inż. Wanda Cegiełkowska