Zmiany w rejestracji produktu Topsin M 500 SC w zakresie zwalczania chorób grzybowych zbóż i rzepaku

Poszerzeniu uległ również zakres rejestracji Topsin M w rzepaku. Zgodnie z etykietą produkt można stosować zarówno w terminie jesiennym (w fazie 4-6 liści), jak i wiosennym (BBCH 61-67), zwalczając pełen zakres chorób występujących w tym czasie w uprawie rzepaku ozimego, w tym również zgniliznę twardzikowią oraz szarą pleśń.
Ważnym aspektem dotyczącym zakresu stosowania produktu są wyniki badań przeprowadzonych przez IOR-PIB w Poznaniu, które wskazują na przydatność tiofanatu metylowego – substancji aktywnej Topsin M 500 SC – w zwalczaniu kompleksu chorób zwanego chorobami złego zimowania. Kompleks ten obejmuje w zbożach: pleśń śniegową, pałecznicę zbóż i traw, fuzariozę podstawy źdźbła, fuzariozy liści, łamliwość podstawy źdźbła, a w rzepaku: szarą pleśń i pałecznicę (zgniliznę rzepakową).
Rafał Olewniczak