Zjazd Delegatów Polskiego Związku Owczarskiego

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki wziął udział w XV Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Owczarskiego. Podczas spotkania omówiono sytuację sektora owczarskiego w Polsce. Poruszano sprawy dotyczące możliwości wsparcia finansowego dla stad owiec i kóz, opłat za świadectwa weterynaryjne, a także uboju na użytek własny.

Minister poinformował, że w resorcie przygotowywany jest obecnie program pomocy dla owczarstwa, w którym zaproponowane będą sposoby i wysokość wsparcia tego kierunku produkcji. Program zostanie skonsultowany ze związkami branżowymi.

 

Źródło: MRiRW