Zielone Stolice Europy

Nagroda dla Zielonej Stolicy Europy, przyznawana przez Komisję Europejską europejskim miastom ma służyć propagowaniu poprawy jakości życia mieszkańców oraz stymulować ochronę środowiska i zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej.

Szwedzka socjaldemokratka, Inger Segelström podkreśliła, iż nagradzając za inicjatywy przyjazne dla środowiska można jednocześnie poinformować o działaniach innych miast w Europie.

Poseł Christofer Fjellner (PPE-DE) wskazywał również na fakt, że ponad połowa światowej populacji mieszka w miastach. „Dlatego tak ważne jest, jak będziemy potrafili pogodzić urbanizację z wizją zrównoważonego dobrobytu.”

Dlaczego Sztokholm?

„Ważne jest, że zdajemy sobie sprawę, że nasze miasta składają się nie tylko z budynki, infrastruktura i obywatele, ale również środowisko naturalne. Sztokholm odniósł sukces uwzględniając właśnie te aspekty środowiskowe na wszystkich szczeblach zarządzania”, tłumaczy poseł Fjellner.

Choć w samym Sztokholmie, mieszka około 800 tysięcy osób, a około dwa miliony na terenie stołecznej aglomeracji, aż 95 procent ludności ma mniej niż 300 metrów do najbliższych terenów zielonych. Jedną dziesiątą obszaru miasta stanowią jeziora i kanały, nad którymi chętnie odpoczywają mieszkańcy szwedzkiej stolicy. Dlatego władze miasta skupiają się między innymi na poprawie jakości wód. Dbają również o bioróżnorodność i ochronę mieszkańców przed hałasem.

 
 
Źródło: www.europarl.europa.eu