Ziarno i pasze po powodzi – co robić?

Po powodzi należy ocenić stan instalacji elektrycznej, systemów kontrolnych i wentylatorów narażonych na działanie wody i jeśli to możliwe należy je naprawić, jeśli nie – wymienić, doradza Ken Hellevang, ekspert powodziowy ze Uniwersytetu Stanowego Północnej Dakoty.

Pod żadnym pozorem nie wolno podłączać do prądu mokrych lub wilgotnych urządzeń. Przed jakimikolwiek manipulacjami przy elementach elektrycznych należy się najpierw upewnić, że zasilanie zostało odłączone.

Ponieważ mokre lub wilgotne ziarno pęcznieje, możliwe jest uszkodzenie silosu, w którym jest przechowywane. Może dojść do ścięcia śrub lub deformacji otworów mocujących. Oznaką problemów zagrażających konstrukcji silosu mogą być rozciągnięte, zdeformowane uszczelki lub niedopasowane drzwi. Uszkodzony silos może ulec całkowitemu zniszczeniu.

„Czas ma istotne znaczenie w ratowaniu mokrej paszy lub ziarna. Zaczną się one bardzo szybko nagrzewać i pleśnieć, czego oczywistą konsekwencją jest ich psucie się. Istnieje też możliwość wystąpienia samozapłonu” – mówi Hellevang. Rozładowanie zboża z centrum zbiornika może być niewykonalne, gdyż mokre zboże nie przesypuje się swobodnie. Wyjściem z sytuacji może być rozładowywanie silosu od góry np. przenośnikiem pneumatycznym.

Mokre ziarno należy jak najszybciej poddać suszeniu. Najpewniejszym sposobem ocalenia zamoczonego ziarna jest skorzystanie z suszarni. Przy głębokości warstwy nie większej niż 1 m powinien wystarczyć naturalny system suszenia na perforowanej podłodze z wymuszonym obiegiem powietrza – należy się jednak upewnić, czy przechodzi ono przez warstwę zboża. Proces suszenia można przyspieszyć, podnosząc temperaturę powietrza, ale nie o więcej niż 10-15 stopni.

Jeśli rolnik nie dysponuje suszarnią może rozrzucić ziarno warstwą o grubości nie większej niż 15 cm. Aby przyspieszyć suszenie i zapobiec zagrzaniu ziarna należy je codziennie mieszać. Obserwuje się też, czy nie pojawiają się ośrodki pleśni i usuwa się je z pryzmy.

Absolutnie nie należy stosować zapleśniałej, skwaśniałej lub zagrzanej paszy w żywieniu zwierząt. Powinna ona zostać przed podaniem skontrolowana, gdyż może zawierać szkodliwe substancje, które dostały się do niej wraz z wodą powodziową lub mykotoksyny z grzybów, które się na niej rozwinęły.

Zapleśniałe ziarno stanowi zagrożenie dla ludzkiego układu oddechowego. Wdychanie zarodników grzybów może wywołać poważne reakcje alergiczne i inne problemy zdrowotne. Przy pracy z takim ziarnem należy zawsze nosić maskę ochronną zabezpieczającą przed zarodnikami grzybów. Maska taka powinna być wyposażona przynajmniej w filtr N95.


NDSU Agriculture Communication
„NDSU Offers Tips on Stored Grain Affected by Flooding”
Opracowanie: mgr inż. Wanda Cegiełkowska