Zboża

 
Dzisiaj wciąż niewielu jest potencjalnych kontrahentów, ale tydzień może być udany – analizują sytuację na rynku zbóż maklerzy. Mimo, że ceny są średnio o 10 złotych za tonę niższe od ubiegło tygodniowych, to producenci pszenicy czy kukurydzy, którzy zdecydują się teraz sprzedać towar nadal mają szansę godziwie zarobić. Jednak dłuższe czekanie może przynieść już tylko straty – ostrzegają handlowcy.

O łatwym handlu i szybkich transakcjach maklerzy giełd towarowych nawet nie marzą. Ciężko sprzedać jęczmień, a pszenica konsumpcyjna w cenie średnio 600 złotych za tonę kupowana jest głownie przez pośredników i trafia na unijne rynki. Każdy większy transport sprzedanego ziarna to sukces, ale mimo wszystko dobrze, że w ogóle handel się odbywa, bo bywały już tygodnie, gdy nie sprzedawało się nic – komentuje Anna Dziura z Internetowej Giełdy Netbrokers w Krakowie.

Krajowe młyny, mimo coraz mniejszych zapasów zbóż, już tak chętnie nie decydują się na kupno większych ilości ziarna. I tłumaczą to, po pierwsze coraz niższymi cenami mąki, a po drugie topniejącą liczbą chętnych do jej zakupu. Teraz produkowanie na zapas, to stracone pieniądze – mówią maklerzy.

A w tej sytuacji rolnicy są w dosyć trudnym położeniu. W Najgorszym są producenci żyta. Tona tego zboża kosztuje zaledwie 330 – 350 złotych. Przy takich stawkach wielu rolników decyduje się na zaciąganie kredytów i przechowywanie żyta aż do przyszłego roku. Liczą, że za rok stawki wzrosną.

Odwrotna sytuacja panuje na rynku kukurydzy. Część rolników, którym zależało na gotówce zdecydowała się na sprzedaż ziarna w cenie około 520 złotych za tonę. Inni przy obecnych cenach nawet nie myślą, bo mają nadzieję, że wysoki kurs euro pomoże w wynegocjowaniu wyższych stawek u zagranicznych partnerów. To nie pomaga krajowym odbiorcom. Kukurydzy na naszym rynku brakuje, ale 550 złotych za tonę na razie nikt nie chce płacić.

Maklerzy ostrzegają – oby, ci wszyscy, którzy dzisiaj liczą na wyższe stawki, nie chcieli jednocześnie sprzedać kukurydzy w kwietniu, bo wtedy nie osiągną nawet dzisiejszych cen.

Zboża – giełdy towarowe

                             zł/t
jęczmień

    oferty zakupu           350 – 420

    oferty sprzedaży        370 – 430

pszenica konsumpcyjna

    oferty zakupu           490 – 620

    oferty sprzedaży        530 – 630

Żyto – giełdy towarowe

                              zł/t

oferty zakupu               330 – 350

oferty sprzedaży            360 – 420

Kukurydza – giełdy towarowe

                             zł/t

oferty zakupu                480 – 520

oferty sprzedaży             530 – 560

Źródło: Agrobiznes