Zamknięcie interwencyjnego zakupu masła po stałej cenie

Agencja Rynku Rolnego informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 181/2009 z dnia 6 marca 2009 r.,  został zamknięty skup interwencyjny masła po stałej cenie. Ilości masła zawarte we wnioskach złożonych 4 marca br. są poddane redukcji do współczynnika procentowego równego 65,0821 %. Wnioski złożone 5.03.2009 r. lub po tym terminie zostaną odrzucone.
 
 

Źródło: ARR