Zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy

 

  • stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;

  • dobieranie środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;

  • niestosowanie preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;

  • wykonywane zabiegów po zakończonych lotach owadów zapylających;

  • przestrzeganie okresów prewencji;

  • niewykonywanie zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu.Równocześnie Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zwraca się z prośbą o zgłaszanie do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa informacji o przypadkach upadków pszczół, których przyczyną może być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.   źródło: piorin.gov.pl