Zachowaj czujność: Wypadki z udziałem zwierząt

To poczucie komfortu sprawia czasem, że producenci uważają zwierzęta i ich postępowanie za rzecz oczywistą. To poważny i groźny błąd. Bezpieczeństwo pracowników w czasie pracy ze zwierzętami wymaga zachowania wobec nich respektu i koncentrowania się na obecnie wykonywanym zadaniu. ”Dane zebrane w Kolorado w latach 1997-2006 wykazały, że jazda konna, sortowanie i zamykanie bydła na wybiegach oraz używanie sprzętów służących obsłudze inwentarza stanowią dziedziny o najwyższych wskaźnikach obrażeń wśród producentów i handlowców żywym inwentarzem. Zwierzęta gospodarskie były odpowiedzialne za najwyższy odsetek nieśmiertelnych wypadków i uszkodzeń w rolnictwie: 27% zgłoszeń w przypadku handlowców i 22% wśród producentów.

Uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta stanowiły największą część kosztownych uszkodzeń (ponad 5.000$) i uszkodzeń poważnych (28 i więcej dni niezdolności do pracy). Z tego konie przyczyniły się do 38% wypadków w przypadku producentów i 27% wypadków handlowców.

Studium Departamentu Służby Zdrowia Kentucky wykazało, że 50% uszkodzeń i wypadków spowodowanych przez bydło wystąpiło w czasie przeprowadzania zabiegów medycznych oraz załadunku i transportu.

Wypadki spowodowane przez zwierzęta gospodarskie nie dotyczą jedynie osób dorosłych. Badania Uniwersytetu Kentucky opublikowane w 2003 roku stwierdzają, że w grupie dzieci powyżej 18 lat 2,8 na 100 dzieci ulegało wypadkom związanym ze zwierzętami, w grupie chłopców od 16 do 18 lat – 9,2%. Bydło i konie były jednymi z głównych sprawców nieśmiertelnych wypadków wśród dzieci na terenie gospodarstw.

Do najczęstszych typów wypadków z udziałem zwierząt należą:

•    Podeptanie opiekuna zwierząt;

•    Pośliźnięcie się i upadek zwierzęcia na opiekuna;

•    Ściśnięcie opiekuna między zwierzęciem a jakąś przeszkodą;

•    Pokopanie opiekuna.

Sami weterynarze nie są odporni na uszkodzenia powodowane przez zwierzęta. Badania z 1998 roku bazujące na danych dostarczonych przez 995 weterynarzy z Minnesoty i Wisconsin pokazują, że 65% z nich w czasie swojej kariery doznało poważnych uszkodzeń przy pracy ze zwierzętami, a 17% z nich wymagało hospitalizacji w ciągu poprzedniego roku, z czego 25% wymagało interwencji chirurgicznej. 52% weterynarzy wskazało na uszkodzenia dłoni, 28% na uszkodzenia ramion, a 21% na urazy głowy.

Wypadki śmiertelne też niestety nie należą do rzadkości. Informacje ze Stanowego Uniwersytetu w Oregonie wskazują, iż byki są odpowiedzialne za więcej niż połowę wszystkich wypadków śmiertelnych związanych z utrzymaniem inwentarza. Podstawowym zagrożeniem jest tu brak szacunku wobec siły i prędkości zwierzęcia, brak zachowania zapobiegawczych środków bezpieczeństwa oraz brak koncentracji na aktualnie wykonywanym zadaniu. Byki stanowią jedynie około 3% populacji bydła, ale odpowiadają za około 15% wypadków związanych z jego utrzymaniem.

A oto wskazówki bezpiecznego postępowania ze zwierzętami:

•    Nauka prawidłowych technik postępowania ze zwierzętami wykorzystująca znajomość ich zachowań;

•    Uczestnictwo w kursach nisko-stresowego postępowania z inwentarzem;

•    Stosowanie dobrze zaprojektowanych urządzeń ograniczających wolność zwierzęcia, w tym poskromów;

•    Redukcja hałasu i stresu podczas pracy ze zwierzętami;

•    Dopuszczanie do obsługi zwierząt jedynie osób w odpowiednim wieku i kondycji fizycznej.

„Praca z żywym inwentarzem powinna być przyjemnym doświadczeniem” – mówi Stoltenow. „Myślcie do przodu i bądźcie przygotowani. Zainwestujcie w jakościowy sprzęt do obsługi zwierząt – to nie wymaga dużych nakładów. Bezpieczeństwo nie jest dziedziną, w której można iść na skróty. Za późno na myślenie o nim, gdy ma się za sobą poważny uraz lub wypadek śmiertelny.”

Tłumaczenie: Wanda Cegiełkowska

„Don’t Become Complacent Around Livestock” NDSU Agriculture Communication; 26.02.2009