Wznowienie naboru wnisków

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż zostaje wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006″ w zakresie Działania 1.1. Złomowanie statków rybackich.

Wnioski o dofinansowanie należy składać we właściwym terytorialnie Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach od 19 marca do 31 marca 2009 roku.

Ponadto do dnia 30 kwietnia 2009 roku należy złożyć we właściwym Oddziale Regionalnym ARiMR wniosek o płatność.

 

 

Źródło: ARiMR