Wyniki sprzedaży ziemi w 2013 roku

Ten doskonały wynik sprzedaży do efekt dobrze zorganizowanej pracy zarówno w Biurze Prezesa ANR, jak i w Oddziałach Terenowych – dodał. Dlatego w konferencji uczestniczyli także dyrektorzy, którzy mieli ogromny udział w jego osiągnięciu: Tomasz Ciodyk, Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem w Biurze Prezesa ANR oraz Dyrektorzy Oddziałów Terenowych ANR: w Gdańsku i Olsztynie – Włodzimierz Olszewski i Andrzej Bober.

Kazimierz Plocke poinformował, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie prowadzić prace legislacyjne nad nowelizacją dwóch ustaw: o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, której pierwsze czytanie już się odbyło oraz o kształtowaniu ustroju rolnego przygotowywanej przez resort rolnictwa. Zmiany w UKUR mają przygotować polskie rolnictwo do konkurowania na europejskim rynku po 1 maja 2016 r., kiedy zostanie uwolniony rynek ziemi.
Prezes Leszek Świętochowski zauważył, że 2013 r. był dla Agencji rokiem szczególnym. – Pomimo, że dokonała ona w 2012 r. głębokiej restrukturyzacji, zmniejszając zatrudnienie o 20%, to jednak – jak podkreślił – zakładany plan sprzedaży został przekroczony o 20 tys. ha, głównie dzięki wyjściu naprzeciw potrzebom rolników indywidualnych.
Prezes poinformował, że w 2013 r. prawie 4700 rolników kupiło na preferencyjnych zasadach (2% – oprocentowanie roczne, zabezpieczenie – hipoteka i weksel in blanco) 88 tys. ha gruntów. Ponad 38,2 tys. ha ziemi rolnicy nabyli w przetargach ograniczonych i była to powierzchnia dwukrotnie wyższa w porównaniu do 2012 r., mimo, że liczba przetargów w obu latach była zbliżona (ok. 4300 w 2013 r.). Warto zauważyć, że w 2013 r. na zakup gruntów dla powierzchni powyżej 300 ha w ramach pierwszeństwa w nabyciu zawarto tylko 22 umowy.
Leszek Świętochowski zwrócił uwagę, że dzięki doskonałej współpracy w komisjach przetargowych z czynnikiem społecznym udało się wyeliminować niezadowolenie rolników. Na wniosek Izb Rolniczych odwołano 200 przetargów, w tym w Oddziale Terenowym ANR w Szczecinie 164.
Prezes ANR poinformował, że plany Agencji na ten rok są zbliżone do tych z minionego roku. – ANR zamierza sprzedać ogółem ok. 125 tys. ha gruntów i odprowadzić do kasy państwa ok. 1,9 mld zł, w tym do budżetu ponad 1,5 mld zł i do Funduszu Rekompensacyjnego ponad 360 mln zł – sprecyzował Leszek Świętochowski.
Dziennikarze obecni na konferencji pytali o przyczyny protestów rolników w woj. zachodniopomorskim. Minister Kazimierz Plocke zwrócił uwagę, że nie jest to protest wszystkich środowisk rolnych, lecz „Solidarności” RI. Poinformował, że do ministerstwa rolnictwa nie wpłynęły żadne nowe postulaty od protestujących. Zarówno Minister Kazimierz Plocke, jak i Prezes Leszek Świętochowski zapewnili, że wszystkie ustalenia poczynione w ubiegłym roku są skrupulatnie realizowane.
Biuro Rzecznika Prasowego ANR
źródło: www.anr.gov.pl