Wymagania i badania techniczne opryskiwaczy

Wymagania, jakie powinien spełniać będący w użytkowaniu sprzęt do stosowania środków ochrony roślin określa załącznik II do dyrektywy. W związku z powyższym w przepisach zostały określone wymagania techniczne dla opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych będących w użyciu, z uwzględnieniem ich poszczególnych urządzeń, takich jak: pompa opryskiwacza, zbiornik opryskiwacza, urządzenia pomiarowo-sterujące, układ cieczowy w skład którego wchodzą m. in. rury oraz węże, system filtracji, belka polowa opryskiwacza i rozpylacze oraz sposób oceny sprawności technicznej tych opryskiwaczy, obejmującej badanie ogólne i badanie stanu technicznego poszczególnych części i urządzeń opryskiwacza.

Zakres spraw regulowanych przepisami w odniesieniu do opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych nie uległ istotnej modyfikacji. Wynikające zmiany mają w szczególności charakter dostosowujący przepisy do aktualnego stanu rozwoju technologicznego.

Regulacje zawarte w ogłoszonych rozporządzeniach są istotne głównie dla jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań sprawności technicznej opryskiwaczy.

źródło: www.minrol.gov.pl