Wyboista droga

 Projekt ograniczenia produkcji biopaliw z roślin uprawnych-zahamowany. Między innymi przez sprzeciw Polski i Węgier, unijni ministrowie nie przyjęli porozumienia. Z kolei Belgia, Włochy i Holandia chciały jeszcze głębszych zmian. W Agrobiznesie o wyboistej jeździe na biopaliwie. Dla ekologów i zwolenników rozwijania rynku paliw drugiej generacji- to niepomyślny wynik głosowania. Dla wielu europejskich rolników i branży biopaliwowej- wręcz przeciwnie. Zgodnie z obecnym prawem, unijne kraje do 2020 roku muszą zapewnić 10 procentowy udział paliw ze źródeł odnawialnych w transporcie. We wrześniu europosłowie opowiedzieli się za ograniczeniem tego poziomu do 6 procent. Kompromisowa propozycja litewskiej prezydencji zakładała 7-procentowy próg. źródło: Agrobiznes; tvp.pl