Wszyscy dbajmy o pszczoły!

Jednakże problem ochrony zapylaczy, przede wszystkim pszczół nie ogranicza się wyłącznie do obszarów wiejskich. Obecne w dużych miastach tereny zieleni: parki, ogrody, działki i przydomowe ogródki też wymagają obecności owadów zapylających. Niestety świadomość mieszkańców miast ogranicza się głównie do strachu przed ukąszeniem pszczoły i nie wiąże tego owada z pożytkami płynącymi z jego obecności w mieście.
Tym bardziej cieszy więc fakt, że kolejne instytucje i organizacje postanowiły przeprowadzić analogiczne do wcześniej opisanej akcje edukacyjne. Kampanie te są skierowane przede wszystkim do mieszkańców polskich miast. Szerokie dotarcie do wszystkich Polaków z informacjami na temat znaczenia owadów zapylających i dramatycznych skutków ograniczenia ich populacji jest działaniem nie do przecenienia. Dlatego organizatorzy kampanii „Budujemy populację owadów zapylających” odczuwają ogromną satysfakcję, że ich początkowo lokalne działania zostały dostrzeżone i stały się inspiracją do podjęcia podobnych inicjatyw skierowanych do kolejnego grona odbiorców.
Koordynatorzy akcji obiecują, że w przyszłym roku działania edukacyjne poświęcone zapylaczom będą nadal kontynuowane. W ramach ich realizacji przeprowadzone zostaną kolejne wdrożenia poprawy systemu zapylania, zostanie opracowany specjalny cykl szkoleń dla rolników i ogrodników oraz zostaną przekazane gniazda i skrzynie z gniazdami murarki ogrodowej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Wszyscy zacznijmy dbać o pszczoły!
Anna Rogowska