Przyszłość WPR

W listopadzie zeszłego roku, grupa siedmiu państw członkowskich dążyła do zmiany podstaw prawnych programu, która zmieniłaby zasadę głosowania z kwalifikowanej większości na zasadę jednomyślności, co pozwoliłoby tej siódemce na uformowanie blokującej mniejszości. W głosowaniu 17 lutego, członkowie PE w Komisji wydali opinię, iż Komisja stoi na stanowisku, że program powinien pozostać częścią polityki rolnej.

Program rozpoczął się jako środek redystrybucji nadwyżek żywności z zapasów interwencyjnych UE, które były wydawane biednym obywatelom przez instytucje charytatywne i opiekę społeczną. Ale w ostatnich latach żywność niezbędna do realizacji programu kupowana była  na wolnym rynku. Komisja zaproponowała we wrześniu, że projekt powinien zostać rozszerzony o nowe asortymenty żywności i obecnie przeznaczona na niego kwota 300 mln € rocznie powinna być podniesiona do 500 mln € i współfinansowana przez państwa członkowskie. Ale według „siódemki” państw, pociąga to za sobą zmiany w podstawach prawnych projektu.  W zeszłym roku ponad 13 mln ludzi z 20 państw UE skorzystało z programu. Austria, Cypr, Niemcy, Dania, Holandia, Słowacja i Wielka Brytania w nim nie uczestniczyły.

Czesław Adam Siekierski, polski centro-prawicowy europoseł, autor raportu PE, powiedział, że program swoim zasięgiem powinien objąć więcej produktów żywnościowych, w tym owoce, warzywa, wieprzowinę i drób. Wszystkie one powinny pochodzić z UE, najlepiej pozyskiwane lokalnie.
Europejscy parlamentarzyści stwierdzili również, że program powinien pozostać finansowany w 100%  z funduszy UE, sprzeciwiając się tym samym planom Komisji zakładającym  jego współfinansowanie. 
Raport komisji będzie poddany głosowaniu plenarnemu PE w marcu. Opinia członków PE nie jest wiążąca dla Rady Ministrów, ale jest ona zobowiązana wstrzymać się z kontynuacją prac do głosowania PE. Ze źródła zbliżonego do Rady wiadomo, że uzupełnianie zapasów interwencyjnych – z powodu spadku cen – zmniejszyło konieczność zmian funkcjonowania programu.

Opracowanie: Wanda Cegiełkowska

Na podstawie: „CAP ‘should continue’ to fund food for the poor” Zoë Casey. European Voice.