Wnioskują o pomoc

Marcin Mikołajczyk, ARiMR: warto poświęcić czas na rzetelne przygotowanie wniosków. Dlatego od tego zależy jak szybko będzie każdy pojedynczy wniosek rozpatrzony i podpisana umowa.

Tak czy inaczej dokumenty na razie trafią na agencyjne półki. Ich rozpatrywanie będzie można rozpocząć dopiero po losowaniu.

Teresa Wyszyńska, ARiMR Mazowsze: ustalenie kolejności rozpatrywania dokumentów będzie ogłoszone oddzielnie dla każdego województwa. Wszystko wskazuje na to, że odbędzie się ono pod koniec maja.

Urzędnicy zapewniają jednak że rolnicy nie będą długo czekać na podpisanie umowy z Agencją Restrukturyzacji.

Teresa Wyszyńska, ARiMR Mazowsze: nie powinna tu mieć miejsca taka sytuacja jaka była poprzedniego naboru, że te wnioski bardzo długo były rozpatrywane.

Przypominamy, że można też ubiegać się o dotacje na otworzenie lub rozwój dodatkowej działalności gospodarczej, usługi doradcze, tak zwane systemy jakości żywności, programy rolnośrodowiskowe oraz o premie dla młodych rolników.


Źródło: Agrobiznes