Wnioskowanie

Tak dużej kolejki po dotacje nie ma w Kielcach, ale chętnych też nie brakuje. Zdaniem urzędników nie warto tracić czasu na stanie w kolejkach. Lepiej go wykorzystać na dokładne przygotowanie dokumentów. Wnioski można wysłać pocztą lub dostarczyć do najbliższego biura powiatowego.

Teresa Wyszyńska, ARiMR Mazowsze: jesteśmy bardzo przygotowanie na ten dzień jest 25 stanowisk w związku z tym bardzo szybko kolejka znika.

O kolejności rozpatrywania dokumentów zadecyduje losowanie. Wyczerpana została za to pula środków na unowocześnienie zakładów przetwórczych.

Dziś ostatni dzień przyjmowania wniosków na program „Wzrost wartości dodanej”.

 

Źródło: Agrobiznes