Wnioski do 13 marca!

          
Agencja Rynku Rolnego informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem beneficjentów termin składania wniosków Usługodawców do Centrali Agencji Rynku Rolnego został wydłużony do dnia 13 marca 2009 r.

Do pomocy restrukturyzacyjnej uprawnione są podmioty, które w roku gospodarczym 2007/2008 świadczyły usługi zbioru i/lub doczyszczania buraków cukrowych na rzecz plantatorów, którzy utracili prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego.

Szczegółowe informacje zawarte są w „Warunkach przyznania i wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej dla Usługodawców”, które znajdują się na stronie internetowej www.arr.gov.pl. Dodatkowe informacje można również uzyskać w Centrali bądź Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego.

Źródło: ARR