WIĘKSZA PRODUKCJA DROBIU W CAŁEJ UNII

Ostatnie lata to okres dynamicznego rozwoju produkcji drobiu w Polsce. Dynamika wzrostu produkcji była najwyższa w Unii Europejskiej, dzięki czemu Polska w 2014 r. stała się największym producentem drobiu w UE i na pozycji lidera pozostaje do dziś.

Mimo wahań sezonowych cen skupu sytuacja na rynku białego mięsa pozostawała relatywnie stabilna, a opłacalność produkcji kształtowała się na poziomie zadowalającym dla producentów. Średnia cen kurcząt rzeźnych w 2014 r. wyniosła 3,6 zł/kg, natomiast indyków rzeźnych – 5,80 zł/kg. W 2015 r. było to odpowiednio 3,48 zł/kg i 5,84 zł/kg.

Przy sprzyjających kosztach pasz krajowa produkcja wzrosła o 12% w 2014 r. oraz o 6,5% w 2015 r. W 2016 r. może być większa o 10-15% od ubiegłorocznej.

Nie ma jeszcze oficjalnych danych, ale już dziś można przewidywać, że w 2016 r. produkcja drobiu była większa w całej Unii. Wprawdzie rósł również eksport, jednak głównym kierunkiem rozdysponowania przyrostu unijnej produkcji był w ubiegłym roku rynek wewnętrzny. Zwiększała się podaż mięsa na wspólnym rynku, co z kolei miało wpływ na poziom cen. Sytuacji wewnątrz UE nie sprzyjały też zmiany na rynku światowym, gdzie wzrosła konkurencja ze strony Brazylii oraz USA.

Odzwierciedleniem powyższego był spadek cen drobiu w 2016 r. Z danych MRiRW wynika, że w listopadzie średnia cena kilograma żywca kurcząt rzeźnych wynosiła 3,12 zł, a indyków rzeźnych 4,85 zł, co oznacza spadek w relacji rocznej odpowiednio o 7% i 17%.

Pogorszyła się też opłacalność chowu. W ciągu dziesięciu miesięcy br. średnia cena pasz przemysłowych dla drobiu kształtowała się na poziomie tylko nieznacznie niższym niż w analogicznej części 2015 r.

Zdaniem analityków BZ WBK w pierwszej połowie 2017 r. podaż mięsa drobiowego na rynku unijnym pozostanie wysoka, co w połączeniu z czasowym ograniczeniem eksportu z Polski na rynki pozaunijne będzie powodowało dalszy spadek cen skupu. Kluczowymi czynnikami są obecnie tempo wzrostu produkcji oraz dalszy rozwój sytuacji związanej z ptasią grypą.

 

źródło: www.strefainspiracji.arr.pl