Wapń, ważny nie tylko dla gleby, ale przede wszystkim dla roślin

Rola pektyn jest ogromna, zwłaszcza jeśli chodzi o budowę owoców. Tworzą one niejako ich „konstrukcję nośną”, która w przypadku, gdy wapnia w owocach jest dużo, jest solidna i mocna, a kiedy jest mało – krucha i słaba. Tak więc owoce, w których brakuje wapnia, prawie zawsze będą mniejsze, słabiej „napełnione” miąższem, zdecydowanie mniej jędrne. Będą miały cieńszą i słabszą skórkę. Czasami mogą zdarzyć się jednak pojedyncze owoce duże, ale lekkie, „papierowe”, puste w środku.
W warunkach suszy wapń stabilizuje struktury białkowe, membrany komórkowe oraz micelle. Utrzymuje także odpowiednią strukturę membran plazmatycznych biorąc w ten sposób udział w organizacji fizjologicznej komórki. Wpływa również korzystnie na działanie niektórych enzymów – utrzymując biokoloidy komórki (i same enzymy) w stanie właściwego uwodnienia, co z kolei wpływa na przebieg wielu procesów biochemicznych.
Brak albo niedobór wapnia w roślinie pojawia się na glebach bardzo ubogich w ten pierwiastek (o niskim pH). Zdecydowana większość gleb w Polsce, to właśnie gleby kwaśne. Ale może być też spowodowany tym, że występuje on w formach niedostępnych dla roślin, albo może być trudno przyswajalny lub w ogóle nieprzyswajalny. Inną przyczyną niedoborów wapnia w roślinie może być jego zbyt wolne przemieszczanie w roślinie spowodowane spadkiem transpiracji, np. w warunkach wysokiej wilgotności powietrza lub intensywnej suszy. Nasi doradcy techniczno-handlowi często spotykają się w gospodarstwach z rolnikami, którzy pomimo wapnowania swoich gleb regularnie w zależności od potrzeb, stwierdzają później w trakcie badań, że w roślinach brakuje wapnia. Szczególnie często z takimi opiniami spotykaliśmy się na różnych targach i konferencjach ogrodniczych, gdzie w przypadku owoców i warzyw braki i niedobory wapnia są jeszcze bardziej odczuwalne przez rośliny i dotkliwe w skutkach. Tak więc okazuje się, że samo wapnowanie gleby sprawy nie załatwia, bo oprócz kontroli pH, ważne jest jeszcze nawożenie upraw wapniem w celu optymalnego odżywienia roślin tym pierwiastkiem. Tzw. wapnowanie, ma bowiem na celu podniesienie odczynu gleby, który jest ważnym czynnikiem decydującym o różnych biologicznych i fizykochemicznych procesach zachodzących w glebie, a nawożenie roślin wapniem – właściwe ich odżywienie. Tak więc od rodzaju samego nawozu wapniowego dużo, a nawet bardzo dużo zależy. Bo albo będzie on dedykowany przede wszystkim do zmiany pH gleby, albo do odżywiania wapniem roślin. Praktyka pokazuje często, że rzadko się zdarza, żeby i jedno i drugie szło ze sobą w parze.
Uszkodzenia w roślinach spowodowane niedoborem wapnia są rezultatem zniszczeń ścian komórkowych spowodowanych zwiększoną przepuszczalnością tkanek i zaburzeniami funkcji komórkowych. Dzieję się tak, ponieważ pektynaza przenikając przez błony komórkowe wchodzi w reakcję z pektyną i niszczy blaszkę środkową oddzielającą poszczególne komórki. W wyniku tego procesu dochodzi do samorozkładu tkanek. Można powiedzieć, że taka struktura się „rozjeżdża jak przysłowiowy domek z kart”, a roślina (jej część, np. jakiś organ) rozpada.
Aby zidentyfikować zasobność gleb w wapń i ocenić jego dostępność i przyswajalność warto wykonać badania gleby na zawartość tego składnika. Niektóre, profesjonalne firmy nawozowe  organizują dla swoich klientów powszechne bezpłatne badania gleby na zawartość tego składnika w ramach stałej współpracy z rolnikami. Dlatego przy wyborze konkretnej technologii nawożenia należy rozważyć opcję wyboru oferty firmy, która nie tylko zaoferuje sprzedaż odpowiednich preparatów i fachowe doradztwo, ale także i przeprowadzi analizę gleby pod kątem zawartości składników pokarmowych. Zachęcamy do skorzystania z tej usługi, ponieważ bez dostępnego wapnia dla roślin, produkcja zdrowych i dorodnych płodów rolnych, zwłaszcza owoców i warzyw, jest niemalże niemożliwa.
Physiomax 975 to nawóz z wysoką zawartością reaktywnego wapnia mezocalc, polecany w uprawach rolniczych i ogrodniczych. Nawóz ten zalecany jest do stosowania także w uprawach ekologicznych (wykaz IUNiG). Poprawia on odczyn i strukturę gleby, stymuluje rozwój systemu korzeniowego, dostarcza niezbędnego dla prawidłowego rozwoju roślin wapnia łatwo przyswajalnego przez rośliny.  Physiomax zawiera w swoim składzie kompleks Physio+ czyli wyciąg z alg morskich z aminopuryną, naturalną substancją wpływającą na wzrost systemu korzeniowego, pobieranie Ca, P i K oraz poprawiającą odporność roślin na czynniki stresowe w początkowej fazie wzrostu. Aminopuryna działa jak sygnał, wiążąc się z receptorami komórkowymi rośliny. Po wychwyceniu sygnału roślina zaczyna intensywniej pobierać do wewnątrz komórki wapń. Wzrost przepływu wapnia powoduje aktywowanie kiełkowania, rozwoju systemu korzeniowego i wschodów roślin.
Mezocalc to wysoce reaktywny i łatwo przyswajalny wapń pozyskiwany z oceanicznych złóż pochodzących z ery mezozoicznej. Złoża tego naturalnego węglanu wapnia powstały ponad 150 mln lat temu. Charakteryzują się one amorficzną strukturą i niespotykaną czystością, a zawarty w nich węglan wapnia jest bardzo wysoce reaktywny. Dodatek węglanu wapnia stanowi impuls dla mikroorganizmów glebowych pobudzający je do aktywności życiowej – wraz ze wzrostem pH rośnie aktywność mikroorganizmów glebowych. Węglan wapnia działa na glebę strukturotwórczo oraz sprzyja tworzeniu się trwałych substancji organicznych i akumulacji próchnicy. Nawożenie tym składnikiem zapewnia lepsze pobieranie substancji pokarmowych z gleby poprzez poprawę pH, stymulację aktywności mikroflory, a łatwo przyswajalny wapń doskonale odżywia rośliny. Mezocalc jest rezerwuarem wapnia dla roślin, poprawia strukturę gleby, stymuluje rozwój systemu korzeniowego, zapewnia lepsze kiełkowanie i krzewienie się roślin.
dr Maciej Sroczyński