Walne Zgromadzenie Izb Rolniczych

Szef resortu przedstawił ocenę aktualnej sytuacji w rolnictwie, w tym na poszczególnych rynkach rolnych. Minister Marek Sawicki omówił również poszczególne etapy wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jak również perspektywy zmian unijnej polityki rolnej po roku 2013. Kolejnym poruszanym tematem była kwestia dotycząca Health-check. Minister zaapelował do uczestników Walnego Zgromadzenia Izb Rolniczych o wsparcie polskich działań na arenie międzynarodowej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej.

Obradujący w Poświętnem rolnicy podkreślali w rozmowie z ministrem rolnictwa korzystne zmiany dotyczące wypłat płatności bezpośrednich, które w tym roku realizowane są bardzo szybko.

W dniu wczorajszym z rolnikami spotkał się podsekretarz stanu Artur Ławniczak oraz prezesi agencji działających w obszarze rolnictwa.

W dniu dzisiejszym gościem uczestników Walnego Zgromadzenia Izb Rolniczych jest minister w Kancelarii Prezydenta RP Jan Krzysztof Ardanowski.

 

 

Źródło: MRiRW