Uwaga – pomoc restrukturyzacyjna w ramach mechanizmu „Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego”

Wnioski Usługodawców przyjmowane są w Centrali Agencji Rynku Rolnego, pod adresem:

Agencja Rynku Rolnego

ul Nowy Świat

6/1200-400 Warszawa

Do pomocy restrukturyzacyjnej uprawnione są podmioty, które w roku gospodarczym 2007/2008 świadczyły usługi zbioru i/lub doczyszczania buraków cukrowych na rzecz plantatorów, którzy utracili prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego.

Szczegółowe informacje zawarte są w „Warunkach przyznania i wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej dla Usługodawców”, które znajdują się na stronie www.arr.gov.pl

Dodatkowe informacje można również uzyskać w Centrali w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR pod numerem: (0-22)  661-72 – 72 oraz w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu pod numerem: (0-71) 335-01-51

Źródło: ARR