Uwaga działkowcy

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt ustawy, która w zasadniczy sposób ma zmienić sytuację prawną użytkowników działek i zlikwidować monopolistyczną pozycję Polskiego Związku Działkowców.

Projekt zakłada, iż uprawa i korzystanie z działki będzie możliwe wyłącznie w dwóch formach prawnych: prawa własności oraz prawa użytkowania. Dotychczasowi użytkownicy działek będą mieli możliwość odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności działki.

Ogrodami będą zarządzały wspólnoty, które otrzymają osobowość prawną. Zakładanie ogrodów działkowych będzie zadaniem własnym gmin. Gminy mogły by je również likwidować. Projekt Prawa i Sprawiedliwości zakłada rozwiązanie Polskiego Związku Działkowców.

Majątek PZD położony na terenie działek, zostanie przeznaczony do wspólnego użytkowania. A majątek poza działkami miałby przejąć Skarb Państwa.

O projekcie ustawy rozmawiają:

Andrzej Dera – poseł PiS

Eugeniusz Kondracki – prezes Polskiego Związku Działkowców

 

Redakcja Tydzień zaprasza w niedzielę o 8.00