Utrzymuje się nierówne zainteresowanie uzyskaniem wsparcia z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Niewiele brakuje też do wyczerpania tegorocznego limitu środków w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie rolnicy złożyli do tej pory 109 wniosków. Natomiast w niewielkim stopniu, jak do tej pory, zainteresowani są możliwością skorzystania z tej pomocy rolnicy z województw łódzkiego i świętokrzyskiego. Ostatnim dniem przyjmowania wniosków w danym województwie będzie następny dzień po dniu, w którym przyjęte wnioski wyczerpią w co najmniej 120% limit środków przewidzianych dla tego regionu, lecz nie później niż 31 grudnia 2009 r.

W dniach 15 – 22 kwietnia br. rolnicy i ich domownicy złożyli w skali kraju 1393 wnioski o udzielenie wsparcia na przedsięwzięcia związane z działalnością inną niż rolnicza. Na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” przewidziano w tegorocznym naborze ponad 370,8 mln zł. Środki te zostały podzielone na koperty wojewódzkie. Rolnik lub jego domownik może otrzymać do 100 tys. zł na rozwój działalności innej niż rolnicza.

Liczba złożonych wniosków i stopień wykorzystania limitu finansowego w poszczególnych województwach, 22 kwietnia 2009 r. godz. 16.15.

tab.roznicowanie

 

Źródło: ARiMR