Usługi doradcze

Przestrzeganie dobrej kultury rolnej, ochrona środowiska oraz identyfikacja i rejestracja zwierząt to zasady, które rolnicy powinni znać od dawna. Od tego roku jednak nie przestrzeganie ich może oznaczać utratę części płatności bezpośrednich.

Artur Ławniczak, wiceminister rolnictwa: myślę, że większość gospodarstw nie będzie miała problemów, pod warunkiem, że uporządkuje spokojnie – ja też robiłem przegląd ksiąg rejestracji zwierząt u siebie. Warto pouzupełniać pewne rzeczy. Człowiek zapomina trzeba usiąść po prostu i nie będzie większego problemu.

Gdyby problem jednak się pojawił zawsze o pomoc można poprosić pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych czy nawet prywatnych firm doradczych.

Za przygotowanie planu dostosowania gospodarstwa do zasady wzajemnej zgodności rolnik zapłaci tylko jedną piątą reszta będzie pochodziła ze środków unijnych.

Artur Ławniczak, wiceminister rolnictwa: realnie rzecz biorąc ten program ruszy w granicach maja, czerwca i wtedy taka usługę będzie można zakontraktować w Ośrodku Doradztwa Rolniczego lub firmie prywatnej.

Stawki za poszczególne usługi doradcze zostaną ustalone w formie kwot ryczałtowych. Ze wsparcia będą mogli korzystać rolnicy, którzy pobierają dopłaty bezpośrednie i podpiszą umowę z odpowiednią instytucją doradczą.

Źródło: Agrobiznes