Usługi doradcze

Dlatego każdy kto ma jakieś wątpliwości powinien skorzystać z fachowej porady. Sporządzenie planu dostosowania gospodarstwa do zasad wzajemnej zgodności jest jednak kosztowne. Aby odzyskać część poniesionych na ten cel kosztów trzeba złożyć wniosek do Agencji Restrukturyzacji.

Joanna Kaczyńska, ARiMR: wnioski będą składane do biur powiatowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Każdy rolnik ma do wykorzystania 1500 euro do końca 2013 roku. Teoretycznie Agencja Restrukturyzacji powinna zwrócić aż 80% wydatków poniesionych na doradztwo. W praktyce zwrot będzie mniejszy o 22% ponieważ do kosztów nie zalicza się podatku VAT.

Joanna Kaczyńska, ARiMR: on nie będzie refundowany dlatego, że w każdym systemie płatności który jest finansowany z budżetu Komisji Europejskiej w żadnym wypadku VAT nie był refundowany.

Rolnicy zainteresowani wsparciem powinni podpisać umowy na usługi doradcze z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Izbami lub prywatną firmą, która ma akredytację Ministerstwa Rolnictwa.


Źródło: Agrobiznes