Urzędnicy UE pojadą na praktyki do gospodarstw

Biurokracja
Raport Komisji powie także o sukcesie jakim jest ograniczenie biurokracji w europejskim sektorze rolnictwa. Dowiemy się z niego też, że niedawno dokonany przegląd WPR tzw. health check, mini-reforma uzgodniona w listopadzie 2008 roku, przewidująca zmniejszenie subsydiów dla gospodarstw i uproszczenie reguł prowadzenia działalności rolniczej, ma zaoszczędzić 381 milionów €. Koszty administracyjne już zostały ograniczone np. poprzez eliminację wymagań jakościowych takich jak restrykcje nałożone na sprzedaż rozwidlonej marchwi czy pękatych ogórków.

Komisja zdaje sobie sprawę, iż do zrobienia pozostaje bardzo dużo, jeśli zamierza się osiągnąć cel zakładający redukcję obciążenia rolników czynnościami administracyjnymi o 25% do roku 2012 oraz zapewnienie, że subsydia UE – pieniądze europejskich podatników – są wykorzystywane prawidłowo. W zeszłym roku dwa odrębne raporty opublikowane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy (European Court of Auditors) stwierdziły poważne uchybienia w systemie płatności rolniczych.   

Inne propozycje, które pojawią się w raporcie Komisji Europejskiej to uproszczenie m.in. wymagań jakościowych dla produktów rolnych, systemu chronionych oznaczeń geograficznych wykorzystywanych do wyróżniania regionalnych specjalności oraz zasad polityki zgodności (cross-compliance).

Opracowanie: Wanda Cegiełkowska

Na podstawie: „EU officials to get ‘real’ farming experience” Zoë Casey, European Voice