Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

Zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 20, poz. 119 z późniejszymi zmianami), informuję, że zapotrzebowanie na środki, wynikające z 63 wniosków o pomoc finansową złożonych do 20 kwietnia br. w skali kraju wynosi 364 130 zł.

Limit środków przewidzianych na to działanie w całym okresie wdrażania PROW 2007 – 2013 wynosi 100 mln euro.

 

Źródło: ARiMR