Ubezpieczenie upraw rolnych na korzystniejszych zasadach jeszcze tej wiosny

Rolnicy będą mogli ubezpieczyć uprawy rolne od pełnego pakietu rodzajów ryzyka albo od jednego lub od kilku wybranych rodzajów ryzyka z dotacją do 65% składki ubezpieczenia. Na posiedzeniu 23 marca Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ubezpieczeniach rolnych. Nowe przepisy wejdą w życie w następnym dniu po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Umożliwi to producentom rolnym zawieranie umów ubezpieczenia na nowych, korzystniejszych zasadach jeszcze w sezonie wiosennym 2017.

  • Wprowadzono zmiany umożliwiające ubezpieczenie upraw rolnych od pełnego pakietu ryzyk (10) albo od jednego lub kilku wybranych rodzajów ryzyka przez producenta rolnego – przy zachowaniu możliwości skorzystania przez niego z dopłaty do składki z budżetu państwa na maksymalnym poziomie, czyli w wysokości 65% w 2017 roku. Dotyczyć to będzie najbardziej powszechnych upraw rolnych, takich jak zboża, rzepak, ziemniaki, kukurydza, rośliny strączkowe i buraki cukrowe.
  • Wprowadzono szczegółowe zasady wyliczania dopłat do składki z budżetu państwa w sytuacji przekroczenia maksymalnych stawek taryfowych. Jeżeli przy pełnym pakiecie ryzyk (10) albo przy jednym lub kilku wybranych, oferowane przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe przekroczą odpowiednio: 9, 12 i 15% sumy ubezpieczenia – dopłaty będą proporcjonalnie pomniejszane o wysokość ich przekroczenia, przy zachowaniu zasady nieuwzględniania w wyliczeniach stawek taryfowych dla ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania (będą liczone z 8 ryzyk). Nie będzie to dotyczyło upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek. W przypadku tych upraw, po przekroczeniu stawek taryfowych, dopłata będzie przysługiwała do 65% składki do stawek taryfowych (9,12,15), a pozostałą część zapłacą rolnicy.

Źródło: druk sejmowy 1417

Regina Hołda DODR

www.dodr.pl