Trzy liczby do przemyślenia

 
Te krowy „gimnastyczki” przemieszczają się w hierarchii stada, wykradają najlepsze kąski siana. Nie wykazują żadnych oznak nabrzmiałego brzucha, a ich stawy są nienaruszone i bezpieczne. To nie będące w ciąży, sępiące stworzenia.
 
Niezacielone krowy to jedna z trzech głównych danych, które są istotne w efektywnym zarządzaniu stadem krów mlecznych. Cielaki nie donoszone i martwe to pozostałe liczby zmniejszające zyski rolnika.

Skuteczni zarządcy przekształcają dane w wiele mówiące informacje. Obecnie odnoszący sukcesy hodowcy bydła opracowują własne dane w odniesieniu do standardów.

Przykładowo w stowarzyszeniu mającym na celu poprawę chowu bydła w Północnej Dakocie, w programie CHAPS, standardy stanowią swego rodzaju barometry. Zacznijmy od odsetka krów pokrytych przez buhaja, które teraz się wycielają.

Wśród członków CHAMPS 90,8% krów cieli się, co oznacza, że odsetek nie zapłodnionych krów utrzymuje się na poziomie mniejszym niż 10%. Dane pokazują, że 6,5% krytych krów zostało zdiagnozowanych jako nie zapłodnione lub niezdolne do wydania cielaka wiosną, 0,73% zdiagnozowano jako niezdolne do wycielenia (przybliżona częstość niedonoszenia), a 3,03% krów urodziło cielęta, które zmarły między porodem a odsadzeniem od matki.

Liczby te mają ogromny wpływ na bilans zysków. Jeśli typową waga, przy której odstawia się cielaki to około 560 funtów (254 kg), producent posiadający 100 krów traci około 2,5 tony masy cieląt na jesieni. Wynika to z założenia, że ilość odsadzonych cieląt wynosi 90% zapładnianych krów.

Tych 10% cieląt po prostu nie ma. Niezależnie od jakości cieląt potencjalny dochód z 2,5 ton nie jest małą, nieistotną zmianą. W biznesie straty muszą być kompensowane. Wszystkie krowy, które nie wydały na świat cielaków nadal generują rachunki, które muszą być regulowane.

I jeszcze jedna refleksja. Jeśli modelowe stado 100 pokrytych krów może odstawić po 500 funtów na każdą krowę, to całe – 50.000 funtów. W idealnej sytuacji każda pokryta krowa powinna dać nam cielaka. Jeśli każda taka krowa da cielaka, a każdy będzie ważył typowe 560 funtów, to w całościowym rozrachunku zostanie odstawionych 56.000 funtów.

Z brakujących 6.000 funtów cielaków, więcej niż 93% brakującej wagi wynika z braku zapłodnienia, niedonoszenia lub śmierci cielaka. Poprawa tych liczb powinna być celem każdego hodowcy bydła.

 
Są różne przyczyny niezacielenia krów. Istnieje wystarczająco dużo badań, aby móc stwierdzić, że niedociągnięcia w sferze żywienia znajdują się wysoko na liście. Właśnie teraz krowy, które są niedożywione lub żywione nieprawidłowo zajmują się nie czym innym jak odejmowaniem sum od ostatecznego wyniku finansowego lub zysków swojemu hodowcy. Podobnie jak te krowy, które nie są zaszczepione na pospolite choroby. Zapobieganie jutrzejszym
stratom zaczyna się dziś.

Ogólna kondycja stada jest planowana i pracuje się na nią wiele miesięcy wcześniej. Słabe, źle odżywione cielaki ze niewydajnym układem odpornościowym i krowy z problematycznym przebiegiem cyklu są dosłownie produkowane i nie pojawiają się przez przypadek.

Poprawne zarządzenie stadem oznacza przygotowania przed wycieleniem, które zaczynają się z reguły już przed rozrodem, a polegają na stosowaniu skutecznych programów szczepień i dobrego, prawidłowego żywienia.

 
Dlatego już teraz należałoby zacząć myśleć o cieleniu i programach rozrodu w przyszłym roku.

Tłumaczenie: Wanda Cegiełkowska

„BeefTalk: Three Numbers to Think About” Kris Ringwall; NDSU Agriculture Communication; 19.02.2009;