Trudna decyzja

Aby dostać dodatkowe dopłaty ONW wystarczyło mieć ziemię na ternie zaliczanym do trudnych i we wniosku o dopłaty bezpośrednie zaznaczyć odpowiednią rubrykę.

Z kolei podstawowym zobowiązaniem jakie trzeba spełnić, aby później nie stracić prawa do dotacji jest rolnicze użytkowanie gruntów przez pięć lat. I tu zaczyna się problem. Bo rozpoczęcie pięcioletniego okresu nie liczy się od daty złożenia wniosku, ale od daty otrzymania pierwszej płatności.

Agata Kołodziejska, ARiMR: dla tych rolników, którzy złożyli wnioski w 2004 roku a otrzymali pierwszą płatność na początku 2005 roku faktycznie powinien zakończyć się po upływie pięciu lat czyli na początku 2010 roku.

Rolnicy będą składać wniosek już po raz szósty ale obawiają się że automatycznie przystąpią do nowej edycji programu dla obszarów o trudnych warunkach gospodarowania. A nie wszyscy chcą przez kolejne pięć lat użytkować grunty rolniczo. Co w takiej sytuacji radzi Agencja Restrukturyzacji?

Agata Kołodziejska, ARiMR: gdyby się okazało automatyczne wydłużanie tej działalności rolniczej jest możliwość wycofania takiego wniosku do dnia wydania decyzji.

Jakie będą przepisy wyjaśniające tą sprawę na razie nie wiadomo. Wszystko w rękach Komisji Europejskie, która na wydanie stosownych dokumentów ma czas do końca tego roku.

 

 

Źródło: Agrobiznes