Tomasz Kołodziej nowym Prezesem ARiMR

Akt powołania wręczył nowemu Prezesowi minister rolnictwa Marek Sawicki. Tomasz Kołodziej (lat 36) jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, magistrem ekonomii, specjalność finanse i bankowość oraz Studium Doktoranckiego z Nauk Ekonomicznych US.

Przed rozpoczęciem pracy odbył praktyki w Narodowym Banku Polskim, a następnie w Biurze Maklerskim Banku Rozwoju Eksportu  SA.

Pracę zawodową rozpoczął w 1997 roku, w Powszechnym Banku Kredytowym SA, IV Oddziale w Warszawie. W latach 1998-2007 pracował w Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ostatnio na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Zakupów. Od lipca 2008 r. do listopada 2008 r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa, następnie, do marca 2009 r. Doradcy Prezesa ARiMR. Od listopada 2008 r. do 20 marca 2009 r. Dyrektor  Biura Nadzoru Właścicielskiego w CIECH SA.

Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu prawa, finansów, mediów, zarządzania i sztuki negocjacji. Uczestnik organizowanej przez Fundację im. Roberta Schumana „Szkoły liderów”.

 

 

Źródło: ARiMR