Szwecja: pogłowie zwierząt gospodarskich

Obniża się liczba ferm, w których utrzymuje się bydło mleczne. W czerwcu 2008 r. było ich 6 500, czyli ponad połowę liczby tych gospodarstw zarejestrowanych w 2000 r. Liczba gospodarstw, w których utrzymuje się bydło mięsne zmniejsza się wolniej.
Od 2007 r. zmniejszyło się też pogłowie świń. Liczebność tuczników (ponad 20 kg) zmniejszyła się o 4% i w czerwcu 2008 r. wyniosła 974 100 sztuk. W większym stopniu, bo o 10%, zmniejszyła się liczebność stada zarodowego świń. Wyniosła ona 169 800 sztuk. Od 1995 r. liczba ferm tuczu świń zmniejszyła się o 76%. Liczba gospodarstw, w których utrzymuje się świnie zarodowe spadła o 82%.
Pogłowie owiec wzrosło w tym samym czasie. Pogłowie stada zarodowego owiec zwiększyło się o 30% od 1995 r. obecnie wynosi 251 500 sztuk. Od 2007 do 2008 r. liczebność jagniąt wzrosła o 2% osiągając 273 300 sztuk. Liczba gospodarstw, w których utrzymuje się owce w 2008 r. była nieznacznie większa niż w 2007 r., ale od 1995 r. spadła ona o 20%. Pogłowie niosek zmniejszyło się od 1995 r. o 10%.

 
Źródło: MRiRW/ Agra Europe