Sytuacja na rynku zbóż coraz mniej nastraja do optymizmu

Zboża – młyny i firmy skupowe

oferty zakupu    zł/t

z dowozem

    pszenica         500 – 530

    jęczmień        420 – 440

u producenta

    pszenica        450 – 490

    jęczmień        380 – 410

Teraz, gdy zapotrzebowanie zachodnich kontrahentów jest bliskie zeru, firmy skupowe zeszły ze stawkami dużo poniżej 600 złotych za tonę. Większość młynów wypełniona jest zbożem po brzegi i o kupowaniu dodatkowych ilości nie ma mowy. Tym bardziej, że osłabł popyt na mąkę.

Zboża na targowiskach

oferty sprzedaży        zł/t

żyto                     350 – 460

pszenżyto             400 – 500

jęczmień               400 – 600

owies                   430 – 600

pszenica                400 – 610

kukurydza              500 – 620

                źródło: ODR

Jeszcze półtora tygodnia temu tonę pszenicy konsumpcyjnej młyny kupowały nawet po 580 złotych z dowozem. Dzisiaj  stawki spadły już tak bardzo, że w wielu regionach ceny surowca konsumpcyjnego zrównały się z paszowym. To, że nie ma powodów do zadowolenia widać także na krajowych targowiskach. Zboża jest tu pod dostatkiem, czego  nie można powiedzieć o kupujących. Nie pomagają nawet kolejne obniżki cen. Tonę pszenicy można już kupić za 400 złotych, ale i to przyciąga niewielu klientów.

Źródło: Agrobiznes