System IFS

IFS – International Food Standard. Jest to standard opracowany przez detalistów niemieckich zrzeszonych w HDE (Haupterband des Deutchen Einzelhandels E.V. Germany – Niemiecka Federacja Sprzedawców detalicznych) oraz detalistów francuskich zrzeszonych w FCD (Federation des Enterprises du Commerce et de la Distribution – Francuska Federacja Sprzedawców Detalicznych i Hurtowych.

Przy opracowaniu IFS zbadano, między innymi Codex Alimentarius, normy ISO, normy już istniejące (np. BRC, SQF, NSAI) oraz wyłaniające się problemy zdrowotne (w tym ostrzeżenia alergiczne).

Standard IFS Łączy w sobie wiele elementów takich jak:

Zarządzanie jakością oparte na podejściu procesowym
Zasady systemu HACCP
Mobilizacje kierownictwa do podjęcia odpowiedzialności, zaangażowania
się w sprawy systemu IFS
Skupia uwagę na potrzebach i wymaganiach klienta (podobnie jak normy serii ISO 9000)
Określa wymagania związane z personelem (m.in.: higieniczne, badania lekarskie, szkolenia), wyposażeniem socjalnym i procesami produkcyjnymi.
Ponadto IFS wymaga:

Przeprowadzania auditów wewnętrznych
Kontrolowania ilości produkowanych wyrobów
Wprowadzania odpowiednich zabezpieczeń eliminujących ryzyko fizycznych i chemicznych kontaminacji produktu
Wyszukiwania metali i innych ciał obcych w procesie produkcyjnym.
IFS precyzuje czynności związane ze zwalnianiem wyrobu, jego analizą czy postępowaniem z wyrobem niezgodnym oraz określa wymagania w stosunku do działań korygujących.

Europejscy handlowcy oraz detaliści opracowali kluczowe elementy dla globalnego wzorca i przyjęli powyższe kryteria bezpieczeństwa żywności. Są one sprawdzane i oceniane na podstawie regularnych auditów. Audit zewnętrzny i certyfikat IFS są traktowane przez sieci handlowe jako własną weryfikację dostawcy.