System BRC

BRC – Global Standard Food to standard Brytyjskiego Konsorcjum Detalistów (British Retail Consortium). Skierowany jest do producentów żywności, szczególnie zainteresowanych współpracą z sieciami handlowymi traktującymi certyfikat BRC jako własną weryfikację dostawców.

BRC wymaga wdrożenia systemu HACCP opartego na zasadach określonych w Codex Alimentarius oraz ustanowienia systemu zarządzania jakością uwzględniającego m.in.:

Strukturę organizacyjną zakładu
Odpowiedzialność i funkcje osób mających wpływ na bezpieczeństwo, zgodność i jakość wyrobów
Zaangażowanie kierownictwa.
BRC podobnie jak normy serii ISO 9000 skupia uwagę na potrzebach i oczekiwaniach klienta, wymaga regularnych przeglądów i auditów wewnętrznych w obszarach mających krytyczny wpływ na bezpieczeństwo. Nakłada obowiązek nadzorowania zakupów, akceptacji monitorowania dostawców, opracowania procedur wykazujących zgodność systemu z wytycznymi BRC oraz nadzorowania dokumentacji.Wymaga ponadto sporządzenia specyfikacji surowców i wyrobów gotowych, opracowania systemu identyfikowalności (od źródła surowców po wyrób gotowy) czy zarządzania reklamacjami.

Poza systemem zarządzania jakością i systemem HACCP, BRC precyzuje wymagania dotyczące:

Środowiska zakładu zarówno zewnętrznego (lokalizacja i otoczenie) jak i wewnętrznego (zasady postępowania, wyposażenie, stan powierzchni typu ściany, sufity, okna itp.)
Pomieszczeń
Postępowania z odpadami
Kontroli szkodników
Transportu
Wyrobu, uwzględniając jego projektowanie i rozwój
Kontroli alergenów, metali, opakowania
prowadzenia analiz krytycznych dla bezpieczeństwa wyrobu
zwalniania wyrobu oraz identyfikację wyrobów niezgodnych
BRC określa również warunki przeprowadzania procesów produkcyjnych oraz wymagania stojące przed personelem.