ŚWIATOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA KUKURYDZĘ ROŚNIE

Przewiduje się, że światowe zbiory kukurydzy w sezonie 2016/2017 będą większe niż w sezonie poprzednim. Niekwestionowanym globalnym liderem w produkcji tego zboża pozostają Stany Zjednoczone. Na znaczeniu zyskują również Federacja Rosyjska i Ukraina.

Prognozy USDA[1] wskazują, że światowa produkcja kukurydzy w bieżącym roku gospodarczym będzie rekordowa. Według styczniowych szacunków jej globalne zbiory wyniosą 1038 mln ton (wobec 961 mln ton w roku 2015/2016) – przede wszystkim dzięki dobrym wynikom produkcji kukurydzy w USA, Brazylii, Argentynie, RPA, na Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej[2]. Ostatnie prognozy FAO[3] również wskazują, że w sezonie 2016/2017 światowe zbiory kukurydzy będą wyjątkowo wysokie (1029 mln ton, o 2% większe niż w sezonie poprzednim).

Według USDA w sezonie 2016/2017 największy wzrost produkcji kukurydzy (w porównaniu z poprzednim sezonem) spodziewany jest w Stanach Zjednoczonych. Zbiory były tam rekordowo wysokie i wyniosły 384,8 mln ton wobec 345,5 mln ton w roku gospodarczym 2015/2016 (wzrost produkcji o 11%). Dzięki temu USA umocniły dominującą pozycję producenta kukurydzy. Przewiduje się, że w roku 2016/2017 ich udział w światowej produkcji tego ziarna wyniesie 37%.

Zużycie kukurydzy w sezonie 2016/2017 będzie – podobnie jak zbiory – rekordowo wysokie. Przy światowym zapotrzebowaniu na poziomie 1027 mln ton (o 7% wyższym niż w poprzednim roku gospodarczym) spodziewany poziom produkcji (1038 mln ton) spowoduje zwiększenie globalnych zapasów tego zboża o 5%, z 210 mln ton na koniec sezonu 2015/2016 do 221 mln ton na koniec sezonu 2016/2017.

Według USDA w sezonie 2016/2017 u większości wiodących światowych producentów kukurydzy odnotowano wzrost zbiorów. W bieżącym roku gospodarczym niewielki spadek produkcji nastąpił w Chinach, Meksyku i Kanadzie. W Państwie Środka produkcja kukurydzy zmniejszyła się do 219,6 mln ton. z 224,6 mln ton w sezonie 2015/2016. Spadek wyniósł około 2%.  

Rekordowe wyniki produkcji kukurydzy prawdopodobnie nie przełożą się na wzrost światowego handlu, gdyż większej produkcji towarzyszy rosnące zapotrzebowanie na to zboże w krajach będących tradycyjnie jego głównymi eksporterami. Światowy wywóz kukurydzy w sezonie 2016/2017 wyniesie prawdopodobnie 142 mln ton i będzie o 3 mln ton mniejszy niż rok wcześniej. Głównym importerem kukurydzy pozostanie Japonia, która na rynkach zagranicznych prawdopodobnie zakupi około 15 mln ton tego ziarna. Ważnymi nabywcami pozostaną również Meksyk (13,8 mln ton) i Unia Europejska (13,1 mln ton)[4].

Na świecie kukurydza jest najważniejszym zbożem paszowym. W Polsce w ostatnich czterech latach (2013–2016) powierzchnia uprawy i zbiory kukurydzy były znacząco większe niż w latach wcześniejszych. Przeciętne zbiory w tym okresie wyniosły 4 mln ton. Kukurydza w kraju wykorzystywana jest przede wszystkim do celów paszowych, ale przeznaczana jest również na cele konsumpcyjne. Przemysł spożywczy oferuje coraz większą gamę produktów kukurydzianych. W sklepach dostępne są płatki i mąki kukurydziane, a coraz częściej pojawiają się także makarony, tortille i inne przetwory kukurydziane. Produkty te mogą być cennymi składnikami diety, zwłaszcza że stanowią alternatywę wobec innych produktów zbożowych, zawierających gluten.

[1] United States Department of Agriculture (USDA).

[2] USDA, 2017. Grain: World Markets and Trade, FAS USDA, January 2017.

[3] FAO, 2016. Food Outlook, October 2016.

[4] USDA, 2017. Grain: World Markets and Trade, FAS USDA, January 2017.

źródło: www.strefainspiracji.arr.pl