Stanowisko MRiRW w sprawie wystąpienia Komisji Europejskiej o obciążenie Polski kwotą 34,4 mln euro za uchybienia w zarządzaniu systemem wczesnych emerytur

Stanowisko MRiRW w sprawie wystąpienia Komisji Europejskiej o obciążenie Polski kwotą 34,4 mln euro za uchybienia w zarządzaniu systemem wczesnych emerytur w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Formalnie Polska nie otrzymała jeszcze decyzji korygującej. Z komunikatu prasowego DG AGRI wynika, że decyzja ta zostanie przesłana w najbliższych dniach. Planowana korekta dotyczy decyzji o przyznaniu rent strukturalnych, z okresu programowania na lata 2004 – 2006 ( Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004 – 2006). Audyt Komisji Europejskiej stwierdził uchybienia polegające na niewystarczającej, zdaniem KE, kontroli prowadzenia działalności rolniczej, w gospodarstwie rolnym przekazanym lub sprzedanym przez rencistę strukturalnego. Decyzja w sprawie korekty zostanie zaskarżona do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.      źródło: www.minrol.gov.pl