Stabilne ceny w I kwartale 2013 r.

Cena gruntów za I kwartał br. została określona na podstawie ponad 3 tys. umów sprzedaży zawartych w tym okresie i sprzedanych ponad 26 tys. ha gruntów.

Najwyższe ceny za 1 ha uzyskano w województwach: śląskim (29,7 tys. zł), wielkopolskim (26,8 tys. zł) i kujawsko-pomorskim (22,5 tys. zł), a najniższe w województwach: lubelskim (11,5 tys. zł), łódzkim (12,0 tys. zł) i podkarpackim (12,8 tys. zł).

Najwyższe średnie ceny uzyskiwano w grupie obszarowej dla nieruchomości 300 ha i więcej – ok. 21,8 tys. zł za 1 ha, najniższe zaś w grupie obszarowej od 1 do 10 ha – ok. 17,1 tys. zł za 1 ha.

W I kwartale br. Agencja sprzedała ponad 26 tys. ha. Wynik ten jest wyższy od sprzedaży uzyskiwanej w analogicznym okresie w dwóch ostatnich latach: 2011 r. – 22,5 tys. ha, 2012 r. – 22,2 tys. ha.

W ciągu 3 miesięcy br. roku najwięcej gruntów sprzedały oddziały terenowe ANR w: Olsztynie (wraz z Filią w Suwałkach) – prawie 5,8 tys. ha, Szczecinie (wraz z Filią w Koszalinie) – ponad 3,6 tys. ha, oraz Wrocławiu – prawie 3,5 tys. ha.

W tym okresie zawarto ponad 3 tys. umów. Najwięcej dotyczyło powierzchni od 1 ha do 10 ha – 1290 oraz powierzchni do 1 ha – 1194. Najmniej transakcji dotyczyło powierzchni powyżej 300 ha – 5 umów. Warto odnotować, że w dziewięciu województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim i świętokrzyskim nie było żadnych transakcji na powierzchnię powyżej 100 ha.

Dobry wynik sprzedaży państwowych gruntów uzyskany w pierwszych miesiącach roku jest efektem prowadzonej polityki Agencji, która nastawiona jest na trwałe zagospodarowanie nieruchomości ZWRSP poprzez sprzedaż z korzyścią dla gospodarstw rodzinnych.

Grażyna Kapelko – Rzecznik Prasowy ANR

altalt

 

Źródło: www.anr.gov.pl

Autor: Agencja Nieruchomości Rolnych