Spotkanie z producentami środków ochrony roślin

Spotkanie poświęcone było omówieniu procedur regulujących proces rozpatrywania wniosków oraz służyło przedstawieniu aktualnej sytuacji w tym zakresie.

Podsekretarz stanu zapewnił, że resort rolnictwa wprowadza zmiany organizacyjne i proceduralne, co powinno pozytywnie wpłynąć na przyśpieszenie procesu. Powiedział także, że liczy na dobrą i aktywną współpracę w celu rozwiązywania licznych problemów w zakresie ochrony roślin. Wskazał jednocześnie, że w 2008 r. wydanych zostało 107 nowych zezwoleń dopuszczających środki ochrony roślin do obrotu, tj. dwukrotnie więcej niż w roku 2007. W roku bieżącym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał kolejnych 61 zezwoleń.

W trakcie spotkania poruszono również kwestie przepisów nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu, w kontekście zmiany zasad ich rejestracji na terenie strefy państw Europy Centralnej.

Kolejne konsultacje na temat usprawnienia systemu rejestracji środków ochrony roślin oraz przyszłych wyzwań w tym obszarze zostanie zorganizowane z przedstawicielami podmiotów wnioskujących o wydanie zezwoleń na stosowanie środka w roślinach uprawianych na małej powierzchni lub przeciwko organizmom powodującym straty tylko na określonych obszarach (tzw. zastosowania pozaetykietowe).

 

Źródło: MRiRW