Spotkanie z producentami i przetwórcami owoców

Celem spotkania było zachęcenie przetwórców oraz producentów do podjęcia ściślejszej współpracy podczas nadchodzącego sezonu zbiorów owoców. Minister Marek Sawicki podkreślił rolę stosowania w handlu umów kontraktacyjnych. Mówił również o tym jak ważne jest, prowadzenie przez cały sektor, działań promujących owoce.
W wypowiedziach przedstawicieli producentów wielokrotnie wskazywano umowę kontraktacyjną, jako jeden ze sposobów na ustabilizowanie rynku tych produktów. Ze strony przedstawicieli przetwórców przedstawiono, szereg problemów, w szczególności wskazując na rosnące koszty produkcji (energii), silną konkurencję ze strony chińskich producentów koncentratu soku jabłkowego, ograniczenie dostępności rynku amerykańskiego wskutek wprowadzenia ceł retorsyjnych oraz zobowiązań przedsiębiorców wynikających z umów na opcje walutowe.
Minister Marek Sawicki odnosząc się do wypowiedzi przedstawicieli przetwórców, w której zasygnalizowano słabą pozycję rynkową naszych przetwórców wobec innych podmiotów operujących na rynkach światowych, podkreślił konieczność konsolidacji sektora zarówno na poziomie producentów, jak i przetwórców.
Minister zachęcał producentów oraz przetwórców owoców do podjęcia wspólnych działań w celu konsolidacji sektora zarówno w układzie horyzontalnym jak i pionowym. Zaproponował utworzenie zespołu roboczego, którego zadaniem byłoby wypracowanie wzoru umowy kontraktacyjnej, która byłaby akceptowana i stosowana przez zainteresowane strony.

Źródło: ARiMR