Spotkanie z producentami i dystrybutorami środków ochrony roślin oraz przedstawicielami organizacji rolniczych

Przedstawiciele organizacji rolniczych zwrócili uwagę na zbyt mały asortyment dostępnych środków ochrony roślin, który wynika z faktu, iż po zakończeniu okresu, na jaki określony środek został dopuszczony do obrotu, musi być on wycofywany z rynku a procedura rejestracji nowych środków jest długotrwała. W związku z tym powinna być prowadzona analiza skutków wycofywania środków oraz kontrola jakości środków ochrony roślin napływających do Polski z zagranicy. Przedstawiciele organizacji rolniczych podnieśli także kwestię wysokich cen, które rolnicy zmuszeni są płacić za środki ochrony roślin oraz zaapelowali do Ministra o przyspieszenie procesu ich rejestracji i wydłużenie terminów rejestracji.
Producenci i dystrybutorzy środków ochrony roślin omówili czynniki wpływające na ich ceny, wskazując, że jednym z nich jest bardzo długi i kosztowny administacyjny tryb rejestracji, wymagający przedstawiania szczegółowych badań. Podkreślili także, że wycofanie określonych substacji aktywnych zawartych w środku powoduje jego wyeliminowanie z rynku. Producenci i dystrybutorzy również zwrócili się do Ministra z prośbą, by wnioski o rejestrację środków ochrony roślin były rozpatrywane krócej oraz o dokonanie zmian w przepisach związanych z obrotem tymi środkami.
Minister ustosunkowując się do zgłaszanych przez uczestników postulatów poinformował, że zostaną podjęte działania mające na celu usprawnienie rejestracji środków ochrony roślin.

Źródło: MRiRW