Spotkanie z KZRKiOR

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, agencji rolnych, KRUS i departamentów merytorycznych MRiRW.

Spotkanie jest kolejnym z cyklu systematycznych spotkań i konsultacji ministra Marka Sawickiego z partnerami społecznymi.

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. kwestie dotyczące PROW 2007-2013, aktualna sytuacja na rynkach rolnych, zagadnienia dotyczące kosztów i opłacalności produkcji, perspektywy produkcji odnawialnych źródeł energii, a także sprawy związane z KRUS i rozdysponowaniem zasobów ANR.

Omówiono również dalszy tryb prac nad projektem ustawy o Trójstronnej Komisji Partnerstwa Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.

 

Źródło: MRiRW