Spotkanie z eksporterami

Zwracając się do uczestników konferencji minister M. Sawicki podkreślił, że 2008 rok był pod względem wskaźników ekonomicznych rokiem szczególnym. Pierwszą jego połowę charakteryzowała wysoka dynamika wzrostu cen na rynkach rolnych, natomiast już od czerwca nastąpił głęboki spadek cen.

„Proces ten nie miał jednak uzasadnienia gospodarczego, ale wynikał ze spekulacyjnych zachowań na rynkach żywnościowych. Polskie rolnictwo kryzys dotknął już w połowie ubiegłego roku” – podkreślił szef resortu.

Dziś dużym problemem są kwestie opcji walutowych, które dotknęły również przemysł rolno– spożywczy. Minister powiedział, że te właśnie problemy były przedmiotem obrad wczorajszego posiedzenia Rady Ministrów. Zapewnił także, że wszystkie podejmowane w tej sprawie działania będą w jednakowym stopniu dotyczyły przemysłu żywnościowego, jak i wszystkich innych działów gospodarki .

Minister zapowiedział uruchomienie, jeszcze w marcu, naboru wniosków w ramach dwóch działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013: „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W ramach działania: „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” najbliższy nabór będzie odbywał się na dotychczasowych warunkach, natomiast w drugiej połowie roku zostanie przeprowadzony na nowych zasadach, tzw. nabór konsolidacyjny.

Szef resortu zachęcał eksporterów do odważnego sięgania po rynki trzecie. Podkreślił, że ministerstwo ciągle zabiega o stworzenie na tych rynkach możliwie najlepszych warunków do handlu artykułami spożywczymi. Zaznaczył, że najbliższe działania będą koncentrowały się na rynkach: rosyjskim, japońskim i chińskim.

Podczas dzisiejszego spotkania najlepsi eksporterzy zostali wyróżnieni odznakami „Zasłużony dla rolnictwa”. Po wręczeniu odznaczeń minister Marek Sawicki zapewnił uczestników konferencji, że ich propozycje będą brane pod uwagę przy wypracowywaniu rozwiązań przez ministerstwo i rząd.

Źródło: MRiRW